"- След като медицината толкова напредва, след като има все повече нови методики, след като има все повече нови лекарства и след като все повече и повече пари се влагат в нея, защо болните не стават по-малко?

Този въпрос зададе Мариана Векилска от името на привърженик на нетрадиционни методи за поддържане на здравето и духа. Ето отговора на д-р Костадин Ангелов, директор на Александровска болница:

- За голямо съжаление това е така. Още в самото начало на изграждането на медицината като една от водещите специалности и блага в този свят, има един принцип: „Здрав дух в здраво тяло”. Напоследък ние живеем в много материален свят и всички хора се отдават по-скоро на материалното, отколкото на духовното, и точно това е причината, която в един или в друг смисъл води точно до увеличаването на болните хора, тъй като все по-малко внимание обръщаме на духа. Който пък от своя страна влияе върху здравето на човека като цяло. И точно заради това се увеличават болните хора."Коментар от Елка Божкова:

Преди да подходим към темата за духовното и неговата връзка с боледуването, да припомним най-очевидния отговор на въпроса на водещата: броят на болните хора се увеличава, защото медицината удължава продължителността и подобрява качеството на живота им въпреки болестите. Страдащите от хронични заболявания в днешно време са по-активни, работоспособни, дейни участници в обществените дискусии. Много хора търсят класическата медицина в острите фази на болестта си и когато нещата станат наистина сериозни. И алтернативната, когато са относително здрави или съзнават, че зад оплакванията им няма сериозни здравословни проблеми (вж. книгата на Роуз Шапиро Как алтернативната медицина ни баламосва). А неизразената благодарност се превръща в омраза към лекарите и роптаене срещу съдбата, материализирано в преклонението и зависимостта към различни лъжеучения, привлекли религиозните чувства на българите.

Всъщност, претенциите на хората в България за достъп до духовното са много големи. Проблемът е, че масово разпространената "духовност" е имитация, понякога съвсем плитко скроена. Имитация, както и всичко съществено в съвременното ни общество. Оттам е голямото разпространение на духовните болести и тяхното естествено следствие - всички останали заболявания.

Във филма на Георги Лозанов и Стоян Радев И България е една голяма грешка има много примери за "подмяната на оригинала с копието, на прототипа с образа, на реалността със знаците”. Според авторите "всеки може да си сложи домино и да се представи за такъв, какъвто би искал да бъде: банкер, бизнесмен, политик, демократ, гражданин, масон. Стига, разбира се, да е добър в посткомунистическата игра на самоназоваването, създала новите елити.”

По този начин с пълна сила можеш да се наречеш психотерапевт или духовен водач. А "водените" виждат причините за нещастието си навсякъде другаде, само не и в своя духовен избор.