Агресията на пътя - участие на Елка Божкова в Темата на Нова:

Появиха се в последните години нови теории, свързани с отглеждането на деца и с така нареченото личностово развитие. Според тези нови теории човек не трябва да има ограничения, добре е всичко да му бъде позволено... и някак си отпадна съобразяването с другите хора, разбирането, че всъщност това, което ни е позволено, то е ограничено от някакви правила, от правата на другите хора, от доброто на другите хора. И в тоя смисъл човекът на пътя по някакъв начин се чувства господар, чувства се с предимство.

link - novatv

- Има ли профил агресорът?

- В душата си той е по-скоро несигурен човек, със застрашено его, с опит да компенсира, понякога с помощта на скъпи автомобили, понякога с помощта на допълнителни занимания за укрепване на физическата сила. По-скоро човек, принадлежащ към група - това им дава допълнителна увереност за извършване на агресивни действия.Лудостта срещу Шарли


Ето и един блестящ пример от д-р Николай Михайлов, бърза реакция на перверзното наслаждение на журналисти и публика от трагедията на една жена:

д-р Николай Михайлов, за самозапалването:

"В дълбочината на едно такова трагично и отчаяно човешко решение са съсредоточени най-различни посоки, мотиви, преживявания. Не могат да бъдат по евтин начин стилизирани, медийно обработвани и преживявани вторично от обществото, така да се каже, за негово специфично наслаждение... Това, което тече в Интернет пространството, е някаква особена оргия, в която всеки изживява собствените си омрази. Пласира ги, защото е дошъл часът и защото поводът е великолепен. ... Всичко това протича като една манталитетна, духовна ебола, някаква страшна инфекция, която поразява съзнанието на хората ... В България има някакво безконтролно движение, нашите бесове не могат да бъдат лесно укротявани. Това е и от политическа незрялост, и от културна недоимъчност."