Цитати и първи впечатления от книгата на Роуз Шапиро "Как алтернативната медицина ни баламосва"

"... алтернативната медицина излага здравето ни на риск и освен че смуче пари, в голямата си част е нерегулирана и неотговорна, скъсява живота на хората, страдащи от тежки заболявания, и прави всички ни на глупаци. В най-лошия си вариант тя е измама, а когато някой ни направи жертва на измама, той подкопава интелектуалната ни култура. Трябва да разберем как и защо се е случило това... Трябва да разберем как и защо се е случило това, както и какво говори то за нас, потребителите на алтернативна медицина от двадесет и първи век."

Въпреки привидно лекия стил, книгата отразява сериозно научно изследване. Цитирани са 772 източника. Данните са за Великобритания: "годишните разходи за комплементарна и алтернативна медицина (КАМ) са 4.5 милиарда лири; пазарът е нараснал с 50% през последните 10 години. 191 милиона лири се харчат за лекове, продавани без рецепта." Целта на т.нар. "интегративна медицина" е да бъдем лекувани с "някаква смесица от доказани, недоказани или опровергани терапии... И нещо още по-тревожно - тъкмо този подход е онова, което желаят и голяма част от пациентите." Изброяването на самите методи е половин страница, сред които: аюрведична медицина, биофидбек, биорезонансна терапия, енергийна медицина, магнитотерапия, промивки на червата, рейки, хомеопатия, цветолечение на д-р Бах и др.

Алтернативните терапии се рекламират като последователи на древна мъдрост, идваща от хилядолетия. Залагат на идеята, че всички болести са в резултат от нарушаване на някакво равновесие - "или вътре в индивида, или между индивида и целокупната природа или дори вселената". (Впрочем, в наши дни има хипотеза, според която всички болести са в резултат на нарушаване на алкално-киселинното равновесие. Трябва да признаем, че хипотезата на древните гърци за четирите телесни течности е по-сложна.)

Понятието "здраве" се дефинира като "крайно благополучие", което дава възможност да се въвличат в "лечение" хора, които не са болни, или са в ремисия. На Запад най-големите ползватели са жени от най-високата социално-икономическа група, на възраст между 35 и 55 години. Около 35% от раковоболните използват алтернативни терапии и невинаги казват за това на ортодоксалните си лекари.

Най-запалените й потребители я използват за "по-неопределени смущения. Обикновено те включват алергии, тревожност, болки в гърба, умора, депресия, храносмилателни проблеми" и т.н. "КАМ обаче предлага и нещо още по-въздействащо под формата на палитра от вярвания и практики, които могат да заместват религиозната вяра."

Най-голямата вреда е от прекратяване на основното лечение.

И две думи за моя личен интерес към темата - алтернативната медицина се радва на изключително доверие и масово използване от страна на психиатричните пациенти, независимо или въпреки доказателствата по въпроса.

Елка Божковаshapiro

Издателство: Изток-Запад, 2014