Откъс от учебника по ПСИХИАТРИЯ
под редакцията на проф. д-р В. Миланова, дмн

с. 233 - 234

Манийният синдром включва повишено настроение (хипертимия), повишена активност (хипербулия), ускорен мисловен процес и идеи за собствена значимост.

Настроение. Болните с повишено настроение са весели, оптимистични, както е описано - настроението е "заразително". При манийния епизод без психотични симптоми настроението е несъразмерно повишено спрямо обстоятелствата и понякога варира от безгрижна веселост до почти неконтролируема възбуда. Приповдигнатостта се придружава от повишена енергия, водеща до свръхакитвност, речев напор и понижена нужда от сън. Някои от болните са по-скоро раздразнителни и често изпадат в гняв, отколкото хипертимни. Липсва динамика в настроението през деня.

Външен вид и поведение. Често болните са облечени екстравагантно, цветно. Енергични са, свръхактивни, което ги довежда до физическо изтощение. Двигателно са активни, захващат се с множество дейности, но рядко ги довършват поради поради изразената отвлекаемост на вниманието. Хрумва им нова идея и те оставят започнатото, за да се захванат с нея, поради което често са нетърпеливи. Облечени в ярки цветове, жените са гримирани с ярък грим, панделки и украшения; манийно болните пеят, танцуват, позират, имитират.

Започват различни неща, но не ги довършват. Нуждата от сън е значително намалена, събуждат се рано, но се чувстват жизнени и енергични. Сексуалното влечение е повишено и установяват неподходящи връзки. Рисковото поведение е често при манийно болните и включва нереалистични планове, бизнес инициативи и активности, свързани с тях, импулсивност, безотговорно, понякога агресивно поведение, прекомерно харчене на пари, слаб контрол върху влеченията, с или без алкохолна употреба/злоупотреба. Нормалните социални задръжки са понижени.

Мислене и реч. Речта на манийно болните е ускорена, като при тежката симптоматика стига до летеж на идеите, когато мисловният процес е убързен и се губи последователността на мислите, въпреки, че връзката е запазена и мисленето може да бъде проследено. Мисловният процес е ускорен, речта е забързана, понякога римувана. При тежки случаи летежът на мислите и речевият напор създават впечатление на разкъсано мислене. Вниманието е нарушено и се характеризира с висока степен на отвлекаемост.

Експанзивните идеи са типични за манията. Болните смятат, че тяхното мнение е много важно, че имат по-големи възможности, отколкото са техните реални. Често харчат безразсъдно пари, участват в рискови бизнес активности. Понякога тези експанзивни идеи достигат до грандиозни налудни идеи, идеи за преследване поради преживяванията, че са следени заради техните открития и значима дейност.

Халюцинациите са в унисон с настроението им, напр. гласове им говорят във връзка с техните големи способности да прогнозират бъдещето на хората. Понякога могат да бъдат наблюдавани възприятни нарушения, напр. да възприемат цветовете като особено ярки и красиви, прекомерна ангажираност с фини детайли на повърхности или материи и субективен хиперакузис.

Съзнанието за болест е сериозно нарушено при повечето манийно болни - не разбират защо се провежда лечение и не се отнасят критично към своите грандиозни планове.

От същата книга:


Паническо разстройство

Под редакцията на проф. д-р Вихра Миланова, дмн
Изд. Медицина и физкултура, 2013