"Когато някой пациент се умълчи, понякога го моля да формулира това, което е в главата му, и той отговаря: "Ами не знам какво да кажа." Тогава отбелязвам: "Кажете го и ще го знаете...""

Ф. Гранше, Ж.-Ж. Московиц. За какво служи психоанализата? (Разговори с един психоаналитик), София: Център за психосоциална подкрепа, 2012, стр. 101

* * *

"Когато човек съумее да разходва по-малко енергия, да деблокира вложената в симптомите енергия, да я освободи, той не само се сдобива с облагата от скритата представа, която излиза на повърхността, но в същото време придобива енергия, която да употребява за други цели."

Ф. Гранше, Ж.-Ж. Московиц. За какво служи психоанализата? (Разговори с един психоаналитик), София: Център за психосоциална подкрепа, 2012, стр. 103

* * *

"... психоаналитичната терапия може да се разбира като процес, предоставящ мястото, където интрасубективните конфликти - сами по себе си останки от реалните или фантазирани интерсубективни отношения в детството - отново се проявяват в едно отворено за комуникация отношение."

Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис - „Речник на психоанализата“, София: Колибри, 2009, стр. 309

* * *

"В своя лекция един многогодишен професор по психиатрия, когато стигна до този раздел* каза: "Колеги, тук съм улеснен, защото няма какво да ви кажа. За това ние нищо не знаем"."

Обща и клинична психиатрия (Под редакцията на Меглена Ачкова), София: Знание, 1998, стр. 116


* Етиология и патогенеза на шизофрения (причини и механизъм)

* * *

Moscovitz

Laplanche

Achkova