Социален клуб

  • Има за цел да насърчава и развива социалните умения на пациентите. Като теоретична основа ползва мильо терапията, при която се осигурява планирана лечебна и безопасна среда с достатъчно социални възможности и получаване на обратна връзка от персонала.
  • Водещият избира тема, по която ще се дискутира. Темата е съобразена с политически, икономически, световни новини или е предложена от пациентите като важна за тях , напр. явяване пред ТЕЛК, планиране на празничните дни, посещаване на изложби и др.
  • В края на всяка групова сесия участниците споделят впечатления и начина, по който се чувстват, получават обратна връзка от водещия на групата.
Бонка Стоянова
Card image cap
Този сайт е създаден от IT клуб "Цветен ден" с участието на пациенти с тежки психични разстройства.