Музикотерапия

Психиатричната клиника на УМБАЛ „Александровска“ предлага няколко форми на академична музикотерапия, които се провеждат под ръководството на професионален музикотерапевт. Заниманията включват групова активна музикотерапия – в тези часове пациентите правят разнообразни комплекси упражнения за често срещана симптоматика с помощта на музикални инструменти. В часовете за релаксираща музикотерапия пациентите заемат удобна позиция на тялото и слушат специално подбрани или изработени за целта музикални компилации. Предлаганата в тези терапевтични сесии музика отговаря на строги изисквания според доказани ефекти от въздействието на всеки елемент от конструкцията на музиката. По желание на пациентите релаксиращата музикотерапия е комбинирана и с ароматерапия. Пациентите имат възможност и за индивидуални музикотерапевтични сесии. В тях комплексите упражнения, работата с емоции и рецептивната терапия са изцяло съобразени с индивидуалната симптоматика и настоящите цели на пациента.

Цветина Панайотова
Card image cap
Този сайт е създаден от IT клуб "Цветен ден" с участието на пациенти с тежки психични разстройства.