Литературен клуб

  • Има за цел, чрез използването на литературното творчество да улеснява споделянето в група, разпознаването на различни чувства и назоваването им, повишаване на общата култура и възможността да се разговаря на различни теми.
  • Водещият предварително подготвя автора, който ще бъде разгледан и четен.
  • Групата се запознава с кратки биографични данни за твореца. Обсъжда се времето, в което е живял и отражението на историческия период в творчеството му, четат се някои от произведенията /най-често стихове/.
  • Участниците споделят какви чувства са се породили у тях, с каква своя житейска ситуация ги свързват.
  • В края на всяка среща водещият дава обратна връзка и обобщава.
Бонка Стоянова

Водещ на 10 октомври: Милена Димитрова
Card image cap
Този сайт е създаден от IT клуб "Цветен ден" с участието на пациенти с тежки психични разстройства.