Английски език

В заниманието по Английски Език работя най-често с учебника „English Grammar in Use” от автора Реймонд Мърфи, съвместно издание на Просвета и Кембридж Юнивърсити Прес. Уроците протичат по следния начин: Прочитам на английски и след това превеждам теорията и обясненията докато учениците четат и превеждат дадените примери. След така разгледаната теория преминаваме към упражненията – аз чета условията, а учениците правят упражненията и превеждат готовите изречения. Учебникът съдържа уроци за основните граматически времена, модални глаголи, условни наклонения, деятелен и страдателен залог, подчинени изречения, словоред при въпросителни форми, степени на прилагателни, сегашни и минали причастия и други специфики на английския език. Освен този учебник понякога четем, превеждаме и дискутираме текстове от учебниците „New Headway” – издания на Оксфорд Юнивърсити Прес. В края на заниманията често играем игра, при която всеки участник описва на английски със свои думи даден предмет и останалите участници трябва да познаят кой е описания предмет.

Десислава Тодорова – Джес
Card image cap
Този сайт е създаден от IT клуб "Цветен ден" с участието на пациенти с тежки психични разстройства.