Психообучение за тревожност

“Тревожността е нормална здравословна реакция. Тя се случва на всеки в моменти на опасност или в неприятни ситуации. Има възприятие за заплаха или опасност или за физическото, или за психологичното благополучие. Когато сте тревожни, вашите телесни системи започват да функционират ускорено. В някои условия това определено може да бъде предимство. То означава, че сте готови за действие и ви прави способни да отговорите бързо, ако е необходимо. Умерените количества тревожност в действителност подобряват вашето справяне, подтиквайки към по-добри постижения.

Тревожността става проблем, когато се намесва в нашите ежедневни дейности. Тогава трябва да се научим как да я контролираме. Помнете, че тревожността е здравословна, нормална реакция. Вие не можете да я изгоните напълно от вашия живот, но можете да се научите да я управлявате”

(откъс от брошурата, по която се води обучението. Може да изтеглите цялата брошура от тук.)

Елка Божкова

Card image cap
Този сайт е създаден от IT клуб "Цветен ден" с участието на пациенти с тежки психични разстройства.